سفارش تبلیغ
صبا
[ و فرمود : ] بنده را نسزد که به دو خصلت اطمینان کند : تندرستى و توانگرى . چه آنگاه که او را تندرست بینى ناگهان بیمار گردد و آنگاه که توانگرش بینى ناگهان درویش شود . [نهج البلاغه]
 
دوشنبه 91 تیر 12 , ساعت 11:8 عصر

      شب تار را روشنایی و زمستان سرد را گرما و خاموش کننده ی شعله طغیان و سرکشی اوست

         اساس ظلم را برکندن و نهال زیبایی و عطوفت و مهربانی را نشاندن فقط به دستان نیرومند

      و لطیف او امکان پذیر است وقتی او بیاید دیگر خبری از گرد و غبار ظلم و بی عدالتی در

          سرتاسر گیتی نخواهی یافت و ناله های جانسوز کودکان یتیم و کهنسالان بی رمق را حتی کنج

  ویرانه ها و تاریکی شبها نخواهی شنید.

 خود حضرت این نوید را داده اند در جواب یکی از یاران خود که:

        ابی الله عز و جل للحق الااتماما و للباطل الا زهوقا 

  اراده حتمی خداوند بر این قرار گرفته که دیر یا زود پایان حق پیروزی و پایان باطل نابودی باشد

   ای تصویر مجسم حق و عدالت و ای نابود کننده ظلم و جنایت

   همچنان با خیل عظیم عاشقانت سحر گاهان چشم انتظرت

    هستیم ودست در دست هم شکوه به درگاه ایزد منان برویم

   که این بقیه الله......... لیست کل یادداشت های این وبلاگ