سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
به رگهاى دل این آدمى گوشتپاره‏اى آویزان است که شگفت‏تر چیز که در اوست آن است ، و آن دل است زیرا که دل را ماده‏ها بود از حکمت و ضدهایى مخالف آن پس اگر در دل امیدى پدید آید ، طمع آن را خوار گرداند و اگر طمع بر آن هجوم آرد ، حرص آن را تباه سازد ، و اگر نومیدى بر آن دست یابد ، دریغ آن را بکشد ، و اگر خشمش بگیرد بر آشوبد و آرام نپذیرد ، اگر سعادت خرسندى‏اش نصیب شود ، عنان خویشتندارى از دست بدهد ، و اگر ترس به ناگاه او را فرا گیرد ، پرهیزیدن او را مشغول گرداند ، و اگر گشایشى در کارش پدید آید ، غفلت او را برباید ، و اگر مالى به دست آرد ، توانگرى وى را به سرکشى وادارد ، و اگر مصیبتى بدو رسد ناشکیبایى رسوایش کند ، و اگر به درویشى گرفتار شود ، به بلا دچار شود ، و اگر گرسنگى بى طاقتش گرداند ، ناتوانى وى را از پاى بنشاند ، و اگر پر سیر گردد ، پرى شکم زیانش رساند . پس هر تقصیر ، آن را زیان است ، و گذراندن از هر حد موجب تباهى و تاوان . [نهج البلاغه]
 
دوشنبه 91 تیر 12 , ساعت 11:8 عصر

      شب تار را روشنایی و زمستان سرد را گرما و خاموش کننده ی شعله طغیان و سرکشی اوست

         اساس ظلم را برکندن و نهال زیبایی و عطوفت و مهربانی را نشاندن فقط به دستان نیرومند

      و لطیف او امکان پذیر است وقتی او بیاید دیگر خبری از گرد و غبار ظلم و بی عدالتی در

          سرتاسر گیتی نخواهی یافت و ناله های جانسوز کودکان یتیم و کهنسالان بی رمق را حتی کنج

  ویرانه ها و تاریکی شبها نخواهی شنید.

 خود حضرت این نوید را داده اند در جواب یکی از یاران خود که:

        ابی الله عز و جل للحق الااتماما و للباطل الا زهوقا 

  اراده حتمی خداوند بر این قرار گرفته که دیر یا زود پایان حق پیروزی و پایان باطل نابودی باشد

   ای تصویر مجسم حق و عدالت و ای نابود کننده ظلم و جنایت

   همچنان با خیل عظیم عاشقانت سحر گاهان چشم انتظرت

    هستیم ودست در دست هم شکوه به درگاه ایزد منان برویم

   که این بقیه الله......... لیست کل یادداشت های این وبلاگ