سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
برای آدمی زشت است که عملش از دانشش کمتر باشد و کردارش به گفتارش نرسد . [امام علی علیه السلام]
 
شنبه 91 خرداد 13 , ساعت 12:20 صبح

بیا تا کی نهادن سر به صحرا یا أباصالح

بتاب ای آفتاب عالم آرا یا أبا صالحکی می آید روزی که بگوییم:...

ای منتظران مژده که این منتَظَر آمد

محبوب خدا حجة ثانی عشر آمد

 

 

 همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی

چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی


تو شاه شهانی وشهانند گدایت

بر مانظری کن ز  ره لطف عیانت


شنبه 91 خرداد 13 , ساعت 12:13 صبح

أباصالح

 التماس دعا

هرکجارفتی یاد ما هم باش.

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ